Group Members

[ Staff ]

Professor

Associate
Professor

Assistant
Professor

Ryoichi Kurose Mitsuhiro Matsumoto Hidenobu Wakabayashi
Ryoichi Kurose Mitsuhiro Matsumoto Hidenobu Wakabayashi

Researcher

Researcher

Yong Hu Abhishek Pillai
Yong Hu Abhishek Pillai

[ Students ]

Doctor Course Students

Takafumi Honzawa Keita Yunoki Wen Jian
Takafumi Honzawa Keita Yunoki Wen Jian

Master Course Students Second

ReoKai Haruka Kanto Satoshi Kuwamoto Akihiro Nakanishi Xu Dike
Reo Kai Haruka Kanto Satoshi Kuwamoto Akihiro Nakanishi Xu Dike

Master Course Students First

Ryohei Ieda Nobuhiko Kajinami Kento Konishi Katsuki Murata Takuya Murata
Ryohei Ieda Nobuhiko Kajinami Kento Konishi Katsuki Murata Takuya Murata
Li Ao Li Jing
Li Ao Li Jing

Undergraduate Students Fourth

Shimpei Inoue Gakuto Oku Taisei Kanie Ryotaro Nakai Jun Nagao
Shimpei Inoue Gakuto Oku Taisei Kanie Ryotaro Nakai Jun Nagao
Kentaro Nagashima Taichi Murakami
Kentaro Nagashima Taichi Murakami

[ OB & OG ]

2017

Researcher(Assistant Professor) Masaya Muto Associate Professor, Meijo University, Aichi
Researcher Rudra Roy Assistant Professor, Indian Institute of Technology, Goa
Doctor course student Abhishek Pillai Researcher, Kyoto University
Master Course Student Seiya Akizuki
Master Course Student Ryo Awane
Master Course Student Kenichiro Takenaka
Master Course Student Shota Yagami
Master Course Student Zhang Mingdi
Undergraduate Student Fumiya Asa
list of gradutes (only persons concerned)